tin thức thời sự 24h

Tăng tốc độ lưu thông có liên quan tới tăng TNGT?

Tăng tốc độ lưu thông có liên quan tới tăng TNGT?
6/12/2016 - Sau khi Thông tư 91 ra đời, tình hình an toàn giao thông trở nên phức tạp và tăng cả ba mặt. Nguyên nhân do người điều khiển mô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, thiếu quan sát…