Văn khấn tết Thanh Minh tại nhà và khi đi tảo mộ

Văn khấn tết Thanh Minh tại nhà và khi đi tảo mộ

Sử dụng bài văn khấn tết Thanh Minh, người chủ lễ cần lưu ý, khấn tại nhà gia tiên, gia thần khác với bài khấn khi đi đến mộ phần.

Dù khác nhau nhưng cốt yếu của bài văn khấn tết Thanh Minh vẫn là thể hiện lòng thành của con cháu với tiên tổ, họ hàng nên quan trọng là ở tâm người khấn và những người tham dự.

Văn khấn tết Thanh Minh tại nhà và khi đến trực tiếp tại mộ phần đều bao gồm hai bài. Sau khi khấn xong, nếu chủ lễ in bài khấn ra giấy cần được hóa vàng với đồ lễ.

* Văn khấn tết Thanh Minh tại nhà

Văn khấn tết Thanh Minh gia tiên

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Nay con giữ việc phụng thờ tên là…, tuổi…, sinh tại xã…, huyện…, tỉnh… cùng toàn gia, trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ.

Kính mời thổ công Táo quân đồng lai cách cảm.

Kính dâng lễ bạc: trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả cùng phẩm vật lòng thành nhân dịp tiết Thanh Minh, kính mời hương hồn nội ngoại tổ tiên, kỵ, cụ, ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em chứng giám và hưởng lễ.

Sau hi đọc xong bài lễ, chủ lễ hướng về phía phần mộ tổ tiên vái 3 lần.

Lưu ý khi cúng tết Thanh Minh ở nhà, chúng ta nên bày biện toàn bộ lễ vật (bao gồm cả lễ chay và lễ mặn) để cúng ở trước cửa hay tại ban công. Người khấn sẽ hướng về phía có phần mộ tổ tiên để khấn vái.

Văn khấn tết Thanh Minh âm phần long mạch

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần), vái về hướng có phần mộ (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy các ngài thần linh bản xứ cai quản trong khu vực… (nơi có mộ phần)

Hôm nay là ngày: (ngày âm lịch).

Tín chủ chúng con là:…

Ngụ tại:…

Nhân tiết Thanh Minh, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị tôn thần lai lâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của: (cha, ông hay cụ tam đại, tứ đại theo vai của người dưới mộ so với tín chủ), táng tại…, nay vì đường xá xa xôi, chưa có điều kiện thăm viếng.

Vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng thần linh, thổ công, thổ phủ, long mạch, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con kính mời các vị chư thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

* Văn khấn tết Thanh Minh khi đi tảo mộ

Văn khấn lễ tết Thanh minh cho âm phần Long Mạch, Sơn thần thổ phủ nơi mộ

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày: ………………..

Tín chủ (chúng) con là:…………

Nhân tiết Thanh minh (hoặc là nhân tiết thu, tiết đông, hoặc nhân ngày lành tháng tốt.. .). Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị Tôn thần lai lâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của…………………..

Táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp (hoặc tảo mộ, bốc mộ…) vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và Chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn lễ tết Thanh minh khi lễ vong linh ngoài mộ

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hương linh… (Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ Khảo…)

Hôm nay là ngày…

Nhân tiết:…

Tín chủ (chúng) con …

Ngụ tại:…

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của…

Chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh… lai lâm hiến hưởng.

Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc.

Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái.

Con cháu chúng con xin vì chân linh… Phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi.

Độ cho gia đạo hưng long, quế hờ tươi tốt, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Sau khi khấn xong, gia chủ và chủ lễ đợi hết chừng 2/3 tuần hương thì bắt đầu đi lễ tạ các nơi và tiến hành hóa vàng rồi xin lộc. Sau đó, các thành viên cùng trở về nhà để làm lễ gia thần và cúng gia tiên ở nhà.

 

Tổng hợp
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Reply