Chuyên mục: Thời Trang

Làm son handmade dễ hay khó?

Tiếp nối bài kỳ trước “Nhìn lại trào lưu làm son handmade tại Việt Nam”, bài kỳ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quy trình làm son cũng như …