Thị trường chợ đen: Toàn bộ nội tạng “tươi” của người giá… 10 tỷ

Thị trường chợ đen: Toàn bộ nội tạng “tươi” của người giá… 10 tỷ

Tuy nhiên, tại thị trường chợ đen hoạt động này vẫn diễn ra rất mạnh mẽ.

Theo như nhận định của trang web quốc tế medicaltrancription.net, khi chết bạn có giá trị nhiều hơn sống nếu bạn cộng gộp tất cả giá trị quy ra tiền của các bộ phận trên cơ thể của bạn lại. Nó sẽ có giá tiền tỷ tại thị trường chợ đen.

Vậy ở thị trường này cơ thể con người được định giá bao nhiêu?

Theo Ly Côn (Tuổi Trẻ Thủ Đô)

(Visited 33 times, 1 visits today)

Leave a Reply