Đạo Phật không thể tách rời ra khỏi sự sống

Đạo Phật không thể tách rời ra khỏi sự sống

“Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống. Ta không thể tách rời đạo Phật ra khỏi sự sống, bởi chính đạo Phật là sự sống”, thiền sư Thích Nhất Hạnh nói.

 – Nhà báo Hoàng Anh Sướng: Thực tế ở Việt Nam, tôi thấy rất nhiều người chuyên tâm vào nghiên cứu đạo Phật. Họ đọc hết sách này đến sách nọ, thuộc làu các kinh kệ nhưng nhìn vào lối sống, cách hành xử của họ vẫn thấy họ đầy sân hận, đố kỵ. Tại sao vậy, thưa thiền sư?

– Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Trước hết, tôi xin phép được nói quan niệm của tôi về vấn đề học Phật. Trong giới Phật tử, ai cũng biết rằng đạo Phật không phải là từ trên trời rơi xuống mà chính là được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại. Đạo Phật xuất hiện trong nhu cầu của nhân loại, tồn tại vì nhân loại và để phụng sự cho nhân loại. Bởi vậy, chúng ta đừng quan niệm rằng đạo Phật là một kho tàng tri thức và lý thuyết cứng đọng.

Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống. Ta không thể tách rời đạo Phật ra khỏi sự sống, bởi chính đạo Phật là sự sống. Nếu ta quan niệm đạo Phật như một kho tàng tri thức và lý thuyết cứng đọng thì tức là ta đã xem đạo Phật như những chén bát cổ trưng bày ở tàng cổ viện. Những chén bát cổ ấy biểu hiện một vài khía cạnh sinh hoạt của con người cổ, nhưng không có tác dụng gì trên sinh hoạt của con người ngày hôm nay.

Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống

Chúng ta hãy nhìn đạo Phật trong lịch sử văn hóa nhân loại, hãy nhìn nhận sự có mặt của đạo Phật trong suốt cuộc sống nhân loại, cũng như hãy nhìn nhận sự hiện diện của đạo Phật trong sự sống của nhân loại hôm nay. Đạo Phật là tất cả những sinh hoạt của nó, những biểu hiện trên suốt lịch sử nhân loại, chứ không phải chỉ là một ít sinh hoạt biểu hiện trên một bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị của một khoảng thời gian mấy chục năm hồi đức Phật còn tại thế.

– Nghĩa là, học Phật không phải là đi thăm những đồ cổ trong bảo tàng để rồi ra khoe với mọi người rằng những đồ cổ ấy đẹp như thế này, quý như thế kia?

– Đúng vậy. Học Phật là tìm biết vai trò của đạo Phật trong suốt lịch sử của sự sống nhân loại, những đóng góp của đạo Phật trong văn hóa nhân loại, những luồng sinh khí mà đạo Phật đã thổi vào trong đà tiến hóa của nhân loại. Khi có được một nhận định có tính cách sử quan như thế rồi, chúng ta mới có thể tiếp nhận được sức sống dào dạt mà đức Phật đã trao truyền cho chúng ta qua 25 thế kỷ sinh hoạt linh động.

Tiếp nhận được sự sống ấy, ta mới ý thức được sứ mạng của chúng ta, sứ mạng của người Phật tử trong xã hội ngày nay, mới tiếp nối được dòng sinh hoạt Phật giáo.

Tôi đã từng gặp nhiều người học Phật lâu năm. Họ có thể thuộc lòng bộ Phật giáo bách khoa tự điển. Họ có thể giải thích cho ta về bất cứ một câu một chữ nào trong Tam tạng. Họ chất chứa trong óc họ những cái biết rất bác học. Nhưng họ không hiểu gì cả. Họ không hiểu đạo Phật là gì cả. Lý do là tôi không thấy những kiến thức của họ về đạo Phật có dính líu gì đến sự sống của chính bản thân họ và của đoàn thể họ.

Họ không tiếp nhận được đạo Phật, không tiếp nhận được sinh khí của đạo Phật. Họ chỉ mân mê trong tay của họ những cái xác cũ của đạo Phật mà thôi. Họ chỉ ưa đi xem đồ cổ trong tàng cổ viện. Cái học của họ giống như cái học khảo cổ nhưng còn tệ hơn cái học khảo cổ ở chỗ cái học của họ không có một triển vọng nào khác hơn là để… nói và nói.

Cái học đó vô ích. Cho nên ta không ngạc nhiên lắm khi thấy có người khi nói thì chỉ nói những điều rất “siêu” mà khi làm thì lại hành động như một kẻ chưa bao giờ biết đến đạo Phật là gì.

Học theo kiểu ấy tốn công, tốn thì giờ mà vô ích quá. Hậu quả của cái học ấy là sự nói “dóc” – tôi xin lỗi vì đã dùng chữ này, vì không kiếm được chữ nào nhã hơn – một hậu quả chẳng có gì là đẹp đẽ cho tương lai đạo Phật. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ta phải học Phật với tâm trạng của một con người thao thức đi tìm lẽ sống, với tâm trạng một nhà mỹ thuật đi tìm cái đẹp, với tâm trạng của một bệnh nhân đi tìm lương y. Với những tâm trạng ấy, ta chắc chắn sẽ đạt tới nhiều khám phá mới lạ.

Kỳ tới: Cúng tế chuyển nghiệp xuất phát từ tình thương, không nuôi dưỡng thành mê tín

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply