23 người Việt mới bằng một lao động Singapore

0
55

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động xã hội (GDP bình quân một lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc) của toàn nền kinh tế năm 2016 ước tính đạt 84,5 triệu đồng/mỗi lao động (theo giá hiện hành ước tính). Con số này tương đương với 3.853 USD và tăng 5,31% so với năm 2015.

Năng suất lao động bình quân đạt thấp nhất nằm trong khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản với 32,9 triệu đồng. Khu vực cao nhất là công nghiệp và xây dựng với 112 triệu đồng, khu vực dịch vụ đạt 103,5 triệu đồng. 

Theo nhận định của cơ quan thống kê thì mặc dù thời gian qua năng suất lao động Việt Nam có cải thiện theo chiều hướng tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với khu vực. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam theo giá hiện hành vào năm 2015 đạt 112 triệu đồng, khu vực dịch vụ đạt 103,5 triệu đồng. Như vậy một lao động Singapore tạo ra giá trị bằng 23 người Việt.

Nếu so với các quốc gia khác cùng trong khu vực thì năng suất của lao động Việt Nam cũng thấp hơn rất nhiều. Phải 3 lao động Việt Nam mới bằng 1 lao động Thái Lan, 1 lao động Malaysia tạo ra giá trị bằng 6 người Việt. Với những quốc gia kém phát triển hơn trong khu vực như Philippines, Indonesia thì năng suất lao động của Việt Nam cũng chỉ bằng ½. 

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng cách về năng suất lao động của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực cũng ngày một xa. Theo đó, vào năm 2013, 15 người Việt Nam có năng suất lao động bằng 1 người Singapore thì chỉ sau 1 năm (năm 2014) thì con số này đã tăng lên 16 lao động Việt Nam mới có năng suất bằng 1 người Singapore. Với tốc độ tăng trưởng năng suất lao động như thế này thì phải mất 60 năm nữa, Việt Nam mới đuổi kịp được Singapore. 

Theo cơ quan thống kê, năm 2016 lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên là khoảng 54,4 triệu người, tăng 455.600 người so với năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi này trong năm nay là 2,3%. Mặc dù giảm không đáng kể so với năm 2015 nhưng lại cao hơn nhiều tỷ lệ thất nghiệp của năm 2014. 

Đừng bỏ lỡ

 

Tổng hợp (Theo Tuổi Trẻ Thủ Đo)

Gửi phản hồi