Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

0
40

Quy định chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải chi trả

Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định, chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải trả cho người mang thai hộ gồm: Chi phí đi lại tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được tư vấn, khám, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, thực hiện dịch vụ, kỹ thuật y tế, được xác định theo giá ghi trên vé, hóa đơn, hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện. Đồng thời, chi trả chi phí liên quan đến y tế…

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/11.

https://i1.wp.com/files.tamsugiadinh.vn/ckeditor/2016/10/1477886406_nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-trong-thang-11.jpg?w=696
Quy định những chi phí bắt buộc bên nhờ mang thai hộ phải chi trả có hiệu lực từ 1/11

Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT ngày 8/4/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11.

Theo đó, quy chuẩn này quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ, bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ và rào chắn, cột km, mốc lộ giới, gương cầu lồi, dải phân cách có lan can phòng hộ. Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các tuyến đường bộ trong mạng lưới đường bộ Việt Nam. 

http://files.tamsugiadinh.vn/ckeditor/2016/10/1477886406_nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-trong-thang-11.jpg
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11

Về vấn đề tham gia giao thông khi thấy đèn vàng, theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, người điều khiển phương tiện khi thấy tín hiệu vàng bật sáng, phải cho xe dừng trước vạch sơn “Vạch dừng xe”, nếu không có vạch sơn thì phải dừng phía trước đèn tín hiệu theo chiều đi.

Trường hợp phương tiện đã tiến sát đến hoặc đã vượt quá vạch sơn “Vạch dừng xe”, nếu dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải nhanh chóng đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau.

Ở nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu vừa có biển báo hiệu và vạch sơn thì người tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì người tham gia giao thông phải tuân theo biển báo hiệu và vạch sơn theo thứ tự hiệu lực đã quy định. 

Đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014  của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định có 3 mức đánh giá học sinh tiểu học: 

– Hoàn thành tốt: thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục; 

– Hoàn thành: thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

– Chưa hoàn thành: chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

http://files.tamsugiadinh.vn/ckeditor/2016/10/1477886406_nhung-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-trong-thang-11.jpg
Giáo viên sẽ đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức

Việc đánh giá theo 3 mức sẽ được giáo viên thực hiện vào giữa kỳ và cuối mỗi học kỳ. Đến giữa và cuối mỗi học kỳ, lượng hóa mỗi năng lực, phẩm chất thành ba mức: Tốt, Đạt, Cần cố gắng. Quy định này có hiệu lực từ 6/11.

Bổ sung mức phụ cấp đặc thù với một số cán bộ trong quân đội

Quyết định 42/2016/QĐ-TTg bổ sung mức phụ cấp đặc thù đối với một số đối tượng như sau:

– Mức 15% đối với Chấp hành viên thuộc cơ quan Thi hành án Bộ Tổng Tham mưu.

– Mức 10% đối với Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án thuộc cơ quan Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Bộ Tổng Tham mưu. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 25/11.

Đừng bỏ lỡ

 

Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Gửi phản hồi