zippo mù tạt và em tập 36 ngày 2/11

Zippo mù tạt và em tập 36 ngày 2/11

Zippo mù tạt và em tập 36 ngày 2/11
2/11/2016 - Zippo mù tạt và em tập 36 - Sơn bị Lam vạch mặt vì đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, anh tức tối bỏ đi. Nhưng liệu rằng sau tất cả những gì đã xảy ra Lam và Huy có thể quay về bên nhau như lúc trước?