Yoon Seo Jung

Người thầy y đức tập 5 ngày 21/11

Người thầy y đức tập 5 ngày 21/11
20/11/2016 - Người thầy y đức tập 5 - Người ta nói nếu cậu làm việc đó 3 giờ một ngày trong mười năm cậu sẽ trở thành chuyên gia. Nghe có vẻ hơi ngộ nhận nhưng đã có người chứng minh được điều đó là đúng.