xem tướng đầu

Xem tướng đầu đoán khí chất và tuổi thọ con người

Xem tướng đầu đoán khí chất và tuổi thọ con người
16/11/2016 - Đầu là nơi cao quý nhất của cơ thể, là trung tâm chỉ huy các hoạt động của cơ thể con người. Xem tướng người, trước hết phải xem tướng đầu, từ đó mới đoán định chính xác khí chất và tuổi thọ của con người.