Xem phạt giao thông bị trưởng công an xã đánh vỡ mũi gãy răng