Vua đầu bếp nhí tập 8

Vua đầu bếp nhí tập 8 ngày 20/11

Vua đầu bếp nhí tập 8 ngày 20/11
19/11/2016 - Vua đầu bếp nhí tập 8 - Top các thí sinh xuất sắc nhất đi vào vòng trong của chương trình phải thử thách bản thân trong những phần thi ngày càng khó khăn hơn. Cùng với 3 vị ban giám khảo tài năng là Alain Nguyễn, Jack Lee, Tịnh Hải sẽ đồng hành với tất cả các thí sinh xuyên suốt cuộc thi!