vong âm

Có đúng là tuyệt đối không nên soi gương vào buổi tối?

Có đúng là tuyệt đối không nên soi gương vào buổi tối?
26/04/2017 - Nhiều người quan niệm rằng, buổi tối lại là thời gian âm thịnh dương suy, quỷ khí tăng cường, nếu soi gương thì sẽ có thể nhìn thấy những hình ảnh rất khủng khiếp do 3 hồn 7 vía của chính mỗi con người phản chiếu ngược lại. Vì thế tuyệt đối không nên soi gương vào buổi tối.