vợ hờ trộm tủ thờ của chồng đem bán

“Vợ hờ” thuê xe tải trộm… tủ thờ của “chồng” đem bán

“Vợ hờ” thuê xe tải trộm… tủ thờ của “chồng” đem bán
2/12/2016 - Khoảng 14 giờ ngày 12/11 người dân trong khu vực thấy 1 chiếc xe tải và 1 xe du lịch 7 chỗ chạy đến đậu trước cửa nhà ông H. Sau đó bà Đớm mở khóa cửa nhà cho 8 thanh niên đi theo 2 chiếc xe vào nhà khiêng 1 chiếc tủ thờ và bộ lư đồng đưa lên xe tải và xe 7 chỗ chở đi đâu không rõ.