Vợ đi làm xa nên đối tượng càng có cơ hội “tác oai tác quái”