Những bài học cuộc sống từ Harry Potter

Sau 20 năm, hành trình Harry Potter vẫn tiếp tục kéo dài. Những giá trị mà bộ truyện này mang đến cho các Potterhead nói riêng và tất cả các độc giả nói chung không chỉ dừng lại ở một bộ truyện giả tưởng về thế giới phù thủy thông thường mà còn nhiều hơn thế.