vẻ ngoài không thật xuất sắc nhưng vẫn có vạn người theo