Vân Trang

Dòng nhớ tập 30 ngày 3/11

Dòng nhớ tập 30 ngày 3/11
2/11/2016 - Dòng nhớ tập 30 - Lệ Kiều nói dối nợ tiền để Nghĩa càng rơi vào những cạm bẫy. Trong khi đó sự quan tâm của Thà lại bị Nghĩa xua đuổi không coi ra gì vì cô luôn tìm cách để phá không cho Nghĩa xa vào cờ bạc.