umila

Âm mưu và tình yêu tập 545 ngày 26/11

Âm mưu và tình yêu tập 545 ngày 26/11
25/11/2016 - Âm mưu và tình yêu tập 545 - Daval sợ hãi trước việc phải vào tù vì đã mất đi số tiền lớn. Anh lo lắng người ngoài sẽ nghĩ xấu về mình và tội nghiệp Bratit sẽ căm thù cha của nó. Rada vẫn nung nấu ý định hại Gori cho bằng được.