tỷ phú qua đời dân làng thành triệu phú nhờ khoản thừa kế gần 60 tỷ đồng