tvhow

Căn hộ trong mơ tập 13 ngày 27/11

Căn hộ trong mơ tập 13 ngày 27/11
26/11/2016 - Căn hộ trong mơ tập 13 - Giám khảo Hữu Anh cạn lời với thái độ của Hoài Anh. Do quá tự mãn với chiến thắng từ những vòng trước mà Hoài Anh đã coi nhẹ việc tiếp thu ý kiến. Chuyện gì sẽ xảy ra?