tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng

Tuyệt đỉnh song ca - Phiên bản cặp đôi vàng tập 3 ngày 5/12

Tuyệt đỉnh song ca - Phiên bản cặp đôi vàng tập 3 ngày 5/12
4/12/2016 - Tuyệt đỉnh song ca - Phiên bản cặp đôi vàng - Sau nhiều năm “mai danh ẩn tích”, chủ yếu lặng lẽ chuyên tâm sáng tác, ca - nhạc sĩ Đình Văn mới dần xuất hiện trở lại là giám khảo khách mời của chương trình Tuyệt đỉnh Song ca - Cặp đôi vàng.