tướng đàn bà sát chồng

Khám phá thuật xem tướng của người Việt: Tướng đàn bà khắc sát chồng con và một số cách khắc phục (kỳ 38)

Khám phá thuật xem tướng của người Việt: Tướng đàn bà khắc sát chồng con và một số cách khắc phục (kỳ 38)
19/11/2016 - Tướng xấu của đàn bà có nhiều dạng, từ chân tay thô, quyền lớn nặng, tướng tóc dán (tức là nhìn thấy tóc nhưng trông như người ta cầm một món tóc dán vào, không ăn nhập gì với da trán), thân mình vuông văn hay tướng đàn bà đa dâm… Mỗi kiểu tướng này có ưu và nhược riêng sẽ được luận bàn cụ thể dưới đây.