Tuổi Tý gặp bộ Phá Tang Khách năm Bính Thân, cần năng động nghị lực để vượt qua

Tuổi Giáp Tý, tuổi Mậu Tý phạm Hoang Ốc, Bính Tý, Canh Tý phạm Kim Lâu phu thê, tuổi Nhâm Tý phạm Kim Lâu thân đều không nên làm nhà.
Tuổi Tý gặp bộ Phá Tang Khách năm Bính Thân, cần năng động nghị lực để vượt qua
Tuổi Tý gặp bộ Phá Tang Khách năm Bính Thân, cần năng động nghị lực để vượt qua
loading...

Tuổi  Giáp Tý, nam giới, mệnh Kim, tiểu vận đến cung Hỏa thì vất vả bởi Hỏa khắc Kim

Thưa quý vị độc giả!

* Năm Bính Thân là năm tam hợp với tuổi Tý (Thân - Tý - Thìn).

Trên lá số Tử Vi, tiểu vận của nam giới ở vào cung Ngọ, có các sao Tuế Phá, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Khốc, Hư), tiểu vận của nữ giới ở Dần, có các sao Thiên Mã, Tang Môn, Cô Thần. Tiểu vận của cả nam và nữ đều ở vào tam hợp Tuế Phá – Tang Môn – Điếu Khách, là ở vào hoàn cảnh không được như ý, cần năng động, nghị lực, mẫn cán để vượt qua.

Sao Tuế Phá là hung tinh, hành Hỏa, tính cứng đầu, ngang ngược, chủ sự phá hoại. Tuế Phá bao giờ cũng đi với Thiên Hư, đóng cung nào là cung ấy không được như ý: Đóng cung Nô thì bạn bè kém, đóng cung Giải Ách thì sức khỏe kém… Tuế Phá là bộ răng, đóng ở cung Mệnh hay cung Giải Ách thì răng xấu, thêm Khốc, Hư thì đau răng, sâu răng. Hai sao Khốc, Hư là bại tinh, chủ ưu tư, âu sầu, yếm thế, đóng ở đâu mang xui xẻo đến đó.

Riêng Mệnh có Khốc, Hư ở hai cung Tý, Ngọ lại tốt, là người có tài, có chí, có khiếu hoạt động chính trị. Khốc, Hư vào vận cũng xấu: Khốc, Hư, Tang, Mã chẳng lành, hại người hại của dễ sinh lo lường. Riêng vận ở Tý, Ngọ, gặp Khốc, Hư thì lợi lộc, danh tiếng, nhất là vận vào cung Quan: Khốc, Hư Tý, Ngọ vị, Quan cung lai nhập tiếng thị gần xa.

Khốc, Hư lại gặp các sao xấu như Tuế, Tang, Hổ, Điếu, Kình, Hình, Kiếp… thì xấu lắm, nhưng trừ ra hai cung Tý, Ngọ. Khốc, Hư của tuổi Tý sẽ mang  thịnh đạt đến vào nửa cuối của năm. Nam giới tuổi Tý năm nay vận có sao Kình Dương lưu.

Kình Dương là sao hung, hành Kim, tính liều lĩnh, hung bạo, phá hoại, gây tai họa, bệnh tật. Kình Dương và Đà La luôn đứng trước và sau sao Lộc Tồn, gây ra những sự dở dang, phi lý. Kình Dương gặp Thiên Hình ở Ngọ dễ bị vướng vào vòng lao lý, vậy nên những người sinh tháng 10 âm lịch (có Thiên Hình ở Ngọ) cần hết sức đề phòng. May mà Kình Dương là Bắc đẩu tinh, chỉ ảnh hưởng mạnh vào đầu năm nên vận hạn đã sắp qua. Vận gặp Kình Đà nên chí thú làm ăn.

Sao Tang Môn là bại tinh, hành Mộc, tính đa sầu đa cảm, bi quan nhưng kiên nhẫn, đóng đâu hại đó: Đóng ở Mệnh một đời đau khổ, đóng ở Tử khó nuôi con, đóng ở Phúc tổn thọ… Tang Môn đi với Bạch Hổ thành bộ Tang Hổ, xấu ở các cung, ngoại trừ 4 cung là Dần, Thân, Mão, Dậu.

Mệnh có Tang Hổ ở các cung đó thì tài năng, thành đạt, trường hợp này hợp với nam hơn là hợp với nữ: Nam nhân Tang Hổ hữu tài, uyên bác, nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu. Tang Hổ gặp các sao xấu như Kình, Đà, Không, Kiếp, Điếu, Tuế… cũng rất xấu, nhưng ở cung Dần không đáng ngại.

Sao Thiên Mã ở Dần là quý tinh, hành Hỏa, chủ sự di chuyển, thay cũ đổi mới, những chuyện liên quan đến xe cộ, chân tay, ảnh hưởng nhiều đến công danh, tài lộc, phúc thọ. Năm nay, cung này có thêm Thiên Mã lưu. Thiên Mã cố định như ngựa nhốt trong chuồng, Thiên Mã lưu mới ảnh hưởng nhiều đến tiểu vận.

Mệnh, Thân hay vận có Thiên Mã (Dịch Mã), gặp được Tử, Phủ, Nhật, Nguyệt, Lộc Tồn, Khốc, Khách thì rất tốt, công danh, tài lộc hưng vượng, gặp phải Hình, Đà, Tuyệt, Tuần, Triệt thì tai họa, bế tắc, thất bại.

Sao Cô Thần là hung tinh, hành Thổ, tính lạnh lùng, khó tính, ít người ưa, chủ sự cô đơn, nhất là lại đi cùng sao Quả Tú thành bộ Cô Quả. Cô Thần đóng đâu cũng xấu, trừ trường hợp đóng cung Thiên Di, gặp các quý tinh (Tử, Nhật, Tả Hữu, Khôi Việt, Quang Quý… ) là được nhiều người giúp đỡ.

Vận gặp Cô, Quả thì bế tắc, cô đơn. Nữ giới tuổi Tý tiểu vận năm nay ở cung Dần là cung không thích hợp với tuổi, nên có phần kém hơn nam giới. Tuy vậy, các sao trong Tử Vi đều bị chi phối bởi nhiều yếu tố, đó là sự sinh, khắc, chế, hóa nên cần xem hàng can của tuổi mới nói rõ được.

Nữ giới, mệnh Thổ gặp tiểu vận Mộc thì khó khăn vì mình ở thế yếu, phải tùy thời

Có 5 tuổi Tý là Giáp Tý (sinh năm 1984, mệnh Kim), Bính Tý (sinh năm 1996, mệnh Thủy), Mậu Tý (sinh năm 1948, mệnh Hỏa), Canh Tý (sinh năm 1960, mệnh Thổ) và Nhâm Tý (sinh năm 1972, mệnh Mộc).

* Tuổi  Giáp Tý, nam giới, mệnh Kim, tiểu vận đến cung Hỏa thì vất vả bởi Hỏa khắc Kim, Kim ở thế yếu nên bị hoàn cảnh dẫn dắt. Tiểu vận có thêm sao Tướng Quân và được Lộc Tồn hợp chiếu. Tướng Quân là võ tinh, hành Mộc, tính kiêu căng, cương trực, nóng nảy, háo danh.

Tướng Quân đi với Thiên Tướng thì uy quyền, tối kỵ gặp Tuần, Triệt ví như tướng mất đầu (đoản đầu tướng quân), tổn hại đến công danh, quyền thế, gặp sao Tử (một sao trong vòng sao Trường Sinh) ra đường phải cẩn thận. Tướng Quân ở đây không gặp Tuần, Triệt, chỉ có tác dụng làm sự việc diễn biến nhanh hơn. Tiểu vận được Lộc Tồn hợp chiếu thì phát đạt.

Nữ giới, tiểu vận có thêm sao Lộc Tồn. Lộc Tồn là quý tinh, hành Thổ, tính thông minh, tài trí, giàu có, cô đơn, chậm trễ. Một Lộc Tồn có thể thay thế cho Hóa Khoa (đỗ đạt), Hóa Quyền (quyền chức), Hóa Lộc (tiền bạc).

Lộc Tồn ở đây lại đồng cung với Thiên Mã là chiết tiên mã (bẻ roi đánh ngựa): Mọi sự nhanh chóng thành tựu, công danh, tài lộc đều hưng vượng. Lộc Tồn ở đây kỵ gặp Không, Kiếp (người sinh giờ Mão, giờ Dậu mới có Không Kiếp ở Dần) thì tài lộc không bền.

* Tuổi Bính Tý, nam giới, mệnh Thủy gặp vận Hỏa tuy tương khắc nhưng lại ở thế thắng nên có việc gì cũng không đáng ngại. Tiểu vận có thêm hai sao Kình Dương, Lực Sĩ lại gặp Kình Dương lưu. Mệnh ở Ngọ có sao Kình Dương rất xấu: Kình Dương Tý, Ngọ, Mão, Dậu phi yểu triết nhi hình thương (Mệnh ở Tý, Ngọ, Mão, Dậu có sao Kình Dương không chết non cũng thương tật).

Vận có Kình Dương lại gặp Kình Dương lưu cũng rất xấu: Kình Dương trùng phùng lưu Dương, Tây Thi hạn quyên thân (Hạn gặp Kình Dương và Kình Dương lưu, Tây Thi phải tự sát). Tuy rằng thế, Kình Dương là sao Kim, không hại được người mệnh Thủy.

Nữ giới, mệnh Thủy gặp tiểu vận cung Dần không đẹp: Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ (mệnh Thủy, vận đến cung Dần thuộc quẻ Cấn mọi việc trì trệ, bế tắc).

Tiểu vận có thêm sao Tiểu Hao. Tiểu Hao là bại tinh, hành Hỏa, tính hoang hủy, làm hao tán tài lộc, gây ra sự ly tán, xa cách: Song Hao (Tiểu Hao, Đại Hao) đóng ở Phúc, Tài, tán nhiều tụ ít mấy ai nên giàu. Vận gặp Tiểu Hao thì hao tài, thay đổi chỗ ở, chỗ làm, đi xa, nếu đang đau ốm, vận hạn thì chóng qua khỏi.

* Tuổi Mậu Tý, nam giới, mệnh Hỏa gặp vận Hỏa không sao, cũng có cách Kình Dương trùng phùng lưu Dương nhưng được Tuần hóa giải nên không lo vận hạn. Tam hợp với tiểu vận có cả Thiên Mã và Thiên Mã lưu, lại gặp Tuần nên khó có được một sự thay đổi nào đấy.

Nữ giới, mệnh Hỏa gặp tiểu vận Mộc thì dễ dàng, có Song Mã, Tiểu Hao thì đi nhiều, được lợi

Nữ giới, mệnh Hỏa gặp tiểu vận Mộc thì dễ dàng, có Song Mã, Tiểu Hao thì đi nhiều, được lợi. Song Hao ở đây đắc địa thì hao mà không hao, hoặc là hao mà được việc.

* Tuổi Canh Tý, nam giới, mệnh Thổ gặp tiểu vận Hoả thì được lợi vì Hỏa sinh Thổ. Tiểu vận có thêm các sao Thiên Phúc, Thiên Khôi, Phục Binh gặp Triệt. Tiểu vận có Thiên Khôi, Thiên Phúc thì được quý nhân hay ân nhân giúp đỡ, có Phục Binh thì có tâm sự thầm kín, manh nha, chờ đợi, cần chú ý đề phòng trộm cắp, lừa, phản. Tiểu vận gặp Triệt thì làm ăn không suôn sẻ, tuy nhiên, lúc này Triệt sắp hết tác dụng nên trở ngại cũng sớm qua đi.

Nữ giới, mệnh Thổ gặp tiểu vận Mộc thì khó khăn vì mình ở thế yếu, phải tùy thời. Tiểu vận có thêm các sao Thiên Việt, Thiên Trù, Phi Liêm. Có Thiên Việt là được quý nhân giúp đỡ, có Thiên Trù là gia tăng tài lộc, có thể là được tặng một gia tài hay là một tặng vật lớn, có Phi Liêm thì may mắn đến mau.

* Tuổi Nhâm Tý, nam giới, mệnh Mộc gặp tiểu vận Hỏa không tốt: Mộc mệnh phùng Ly hữu họa ương (mệnh Mộc, vận đến cung Ngọ thuộc quẻ Ly như củi gỗ nhóm lửa, tuy sáng sủa nhưng khó tránh được họa hại). Tiểu vận có thêm các sao Thiên Phúc, Hỷ Thần: Có Thiên Phúc thì được giúp đỡ, có Hỷ Thần là may mắn, có tin mừng.

Nữ giới, tuy mệnh Mộc gặp tiểu vận Mộc nhưng lại gặp cả Tuần, Triệt thì một năm khó khăn, đành rằng Triệt không ảnh hưởng nhiều đến tuổi này và Tuần ở đây là Tuần cư Mộc địa. Tuy có Song Mã, Tiểu Hao ở đây nhưng gặp cả Tuần, Triệt nên 6 tháng cuối năm đi đâu mới được suôn sẻ.

* Tổng kết chung

Những nhận xét trên đây về tuổi Tý liệu có trùng hợp ít nhiều với cách xem hạn từng năm theo 9 sao? Tôi cứ dẫn ra đây để quý vị độc giả chiêm nghiệm. Tuổi Giáp Tý và tuổi Mậu Tý, nam hạn sao Vân Hán, nữ hạn sao La Hầu.

Gặp sao Vân Hán cần giữ gìn, đề phòng ốm đau, thương tật, vạ lây, việc quan bất lợi, tháng Hai, tháng Tám không tốt. Gặp sao La Hầu cần đề phòng miệng tiếng (khẩu xâm), kiện cáo (tụng đình), đau mắt, nhức đầu và bệnh phụ nữ, tháng Bảy, tháng Giêng bất lợi.

Tuổi Bính Tý và tuổi Canh Tý, nam hạn sao Thủy Diệu, nữ hạn sao Mộc Đức, tuổi Nhâm Tý, nam hạn sao Mộc Đức, nữ hạn sao Thủy Diệu. Gặp sao Thủy Diệu thì ra ngoài được nhiều may mắn, tài lộc, mừng vui, thêm người thêm của nhưng nên cẩn thận chuyện sông nước, tháng Tư, tháng Tám kém. Gặp sao Mộc Đức nói chung là tốt, gia đình bình an, nam phòng đau mắt, nữ phòng bệnh khí huyết, tháng Chạp tốt.

Tuổi Tý năm nay có làm được việc lớn không? Theo dân gian, nữ tuổi Giáp Tý và Bính Tý phạm vào Kim Lâu phu thê, không nên cưới.

Tuổi Giáp Tý, tuổi Mậu Tý phạm Hoang Ốc, Bính Tý, Canh Tý phạm Kim Lâu phu thê, tuổi Nhâm Tý phạm Kim Lâu thân đều không nên làm nhà. Có người cho rằng dù phạm Kim Lâu nhưng xem được ngày giờ tốt, hoặc là đợi đến sau tiết Đông Chí thì vẫn cưới được, có người cho rằng mình không được tuổi thì mượn tuổi làm nhà, đúng là có đóng thì có mở, không có gì là không thể!

Chúc quý vị độc giả mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc!

Đừng bỏ lỡ

Nghĩa Thanh

Theo Người Giữ Lửa

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình