Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Tuổi Ngọ là tuổi dương. Thường tuổi dương vận đến năm dương thì hay có những chuyện lớn xảy ra. Năm Bính Thân 2016 này lại là năm dương, vậy, chuyện gì có thể xảy ra với những người tuổi Ngọ sinh năm 1942, 1954, 1966, 1978 và 1990?
Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?
Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ trong năm Bính Thân này quả là một ẩn số (Ảnh Pinterest)

1. Nhận định chung

Có 5 tuổi Ngọ là Giáp Ngọ, sinh năm 1954, mệnh Kim; Bính Ngọ, sinh năm 1966, mệnh Thủy; Mậu Ngọ, sinh năm 1978, mệnh Hỏa; Canh Ngọ, sinh năm 1990, mệnh Thổ và Nhâm Ngọ, sinh năm 1942, mệnh Mộc.

Tuổi Ngọ đến năm Thân, tiểu vận của nam ở cung Ngọ, nữ ở cung Dần. Cung Ngọ là cung có sao Thái Tuế. Cung Dần là cung có sao Bạch Hổ. Hai sao này ở vào tam hợp Thái Tuế - Quan Phù – Bạch Hổ, gọi tắt là tam hợp Thái Tuế.

Thái Tuế hành Hỏa, là hung tinh, tính lạnh lùng, hách dịch, biện thuyết, chủ sự đa đoan, khẩu thiệt. Sao này được các sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp thì nói năng đanh thép, hùng hồn, chủ phú quý, uy quyền, gặp Hóa Kỵ, Đà La thì gây rối, ngăn trở mọi công việc, tổn hại đến công danh, tài lộc, chủ thị phi, kiện cáo, tranh chấp, khẩu thiệt.

Có người cho rằng Thái Tuế là ngòi nổ của mọi vấn đề, cung nào có Thái Tuế thì cung đó làm chủ bảng số sao, cung của đương sự. Ví dụ, nếu Thái Tuế ở cung Tài thì chuyện tiền tài, ở cung Nô thì chuyện bạn bè, đối tác làm ăn… là chuyện lớn, chi phối mọi chuyện khác của đương sự.

- Xét về cung Mệnh

Cung Mệnh có Thái Tuế hay ở vào tam hợp Thái Tuế thì lòng đầy tự hào, coi mình như có sứ mạng làm việc chính đáng, cảm thấy cô độc, ít tri kỷ, cảm thấy không ai xứng với mình về tư cách, hoài bão, tính trầm lặng, đoan chính, nghiêm nghị, vững vàng, tự tin.

Với tính cách như thế, cho nên: Những người Thái Tuế Mệnh vì (cung Mệnh có sao Thái Tuế), cát thì thịnh vượng, hung thì truân chuyên, nhưng dù thế nào thì cũng vất vả.

Cung Quan, cung Tài có Thái Tuế là làm giáo viên, giáo sư, luật sư, chính khách. Cung Bào, cung Phu Thê có Thái Tuế thì anh em, chồng vợ bất hòa. Cung Thiên Di có Thái Tuế thì ra ngoài hay bị miệng tiếng, cãi vã, kiện tụng. Cung Giải Ách có Thái Tuế thì dễ bị mang tiếng, kiện cáo…

Ở các cung đó, nếu Thái Tuế gặp các sao tốt thì không sao, còn gặp các sao xấu thì càng xấu hơn.

Đại vận mười năm gặp được Thái Tuế, hoặc là ở vào tam hợp Thái Tuế thì thịnh đạt. Cứ bốn mươi năm mới gặp một đại vận như thế, gọi là được thiên thời. Được thiên thời là được chủ động trong đường đời.

Đời người thường chỉ có mười năm được thiên thời. Nếu như gặp hai lần thì lại kém sút, vì lần đầu gặp thì còn quá trẻ, lần sau gặp thì đã lớn tuổi, đã an phận mất rồi. Tiểu vận một năm gặp Thái Tuế thì không hay, dễ xảy ra những chuyện khẩu thiệt, miệng tiếng, nhưng nếu gặp nhiều sao đẹp thì lại là nổi tiếng.

Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Tiểu vận một năm gặp Thái Tuế nếu có nhiều sao đẹp thì lại dễ nổi tiếng, thành công 

- Xét về ngũ hành

Cung Ngọ là cung nào thì chuyện xảy ra liên quan trực tiếp đến cung đó, ví dụ cung Ngọ là cung Mệnh thì gian nan, là cung Tài thì liên quan đến tiền của, là cung Nô thì liên quan đến bạn bè, đối tác…

Tốt xấu đến đâu còn tùy vào tuổi ấy có can gì và thuộc hành nào trong ngũ hành. Tiểu vận của nam giới sang năm còn có sao Kình Dương lưu. Có 6 sao rất xấu – lục sát tinh – là Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, gọi tắt là Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp.

Các sao này đắc địa thì trong cát cũng vẫn có hung. Không - Kiếp thì phá tán vì mình tham lam quá, Hỏa - Linh thì hao mòn vì mình cương cường quá còn Kình - Đà thì cản trở vì mình nhu nhược quá. Nếu quyết đoán hơn thì không ngại sao này.

Căn cứ vào hàng can để an vòng sao Lộc Tồn. Vòng sao Lộc Tồn cho biết hoàn cảnh đương sự phải kinh qua: Lộc Tồn là tài lộc mang đến, Lực Sĩ là vất vả khó khăn, Thanh Long là có dịp thăng tiến…

Cùng là tuổi Ngọ, nhưng Giáp Ngọ khác với các tuổi Ngọ khác là bởi hoàn cảnh không giống nhau. Tuổi Giáp Ngọ, Lộc Tồn nằm ngay ở tam hợp Thái Tuế, nên vừa được thời (Thái Tuế), vừa được lộc (Lộc Tồn): Lộc Tồn như thành quả đương nhiên được thụ hưởng.

Các tuổi Ngọ khác, Lộc Tồn ở vào cung âm (Bính Ngọ, Mậu Ngọ) hoặc không ở vào vị trí thích hợp (Canh Ngọ, Nhâm Ngọ) nên kém hơn. Hàng can còn cho hay ngũ hành của tuổi. Cung Ngọ hành Hỏa, cung Dần hành Mộc, hành của tuổi có phù hợp với cung tiểu vận mới tốt.

- Những điều cần chú ý

Tiểu vận sang năm của nữ ở cung Dần, có sao Bạch Hổ. Sao Bạch Hổ hành Kim, ở cung Mệnh thì can đảm, cương nghị, bạo tợn, thích chơi bời, ăn ngon mặc đẹp, có bệnh khí huyết, gân xương, khó nuôi súc vật.

Bạch Hổ ở cung Dần là hổ cư hổ vị thì tài giỏi, thao lược, biết xét đoán, lý luận, thích hoạt động chính trị, nổi danh, giàu có. Mệnh có Bạch Hổ - nghĩa là ở vào tam hợp Thái Tuế - là người có tư cách, có trách nhiệm, thỏa mãn với cương vị của mình trong cuộc đời.

Một lá số đẹp đầu tiên phải có Mệnh, Thân ở vào tam hợp Thái Tuế – Quan Phù – Bạch Hổ, nhưng Bạch Hổ đóng vào các cung khác chưa chắc đã đẹp. Bạch Hổ ở cung Phu thì vợ chồng không hòa thuận, ở cung Tử thì sinh nở khó, nuôi con vất vả, ở cung Phụ Mẫu thì khắc cha…

Tiểu vận gặp Bạch Hổ lại có Phi Liêm thì hoạnh phát danh tài, trong nhà có chuyện vui mừng, có Tấu Thư thì đăng khoa hay thăng chức, gặp các sao Tham Lang, Thất Sát, Thiên Khốc, Thiên Riêu, Thiên Hình, Địa Kiếp thì có tang, mất của, tai nạn, đau yếu…

Sang năm, cung Dần còn có sao Thiên Mã lưu. Sao Thiên Mã ở đây sinh lợi cho tuổi Mậu Ngọ, hợp với tuổi Nhâm Ngọ, các tuổi Ngọ khác thì kém. Sao Thiên Mã ở đây có nghĩa là gặp gỡ, hoán cải, có nghĩa là chân tay.

Tuổi Bính Ngọ, Canh Ngọ đi đứng nên cẩn thận. Thiên Mã còn là xe cộ. Tiểu vận có sao này có thể mua được xe. Thiên Mã đồng cung với Bạch Hổ là súc vật chết – chăn nuôi bất lợi.

2. Với nam giới tuổi Ngọ năm Bính Thân

Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Nam giới tuổi Canh Ngọ năm nay được quý nhân phù trợ nên chuyện học hành, thi cử đều rất thuận lợi

- Tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, sang năm vận đến cung Hỏa - cung khắc mệnh thì vất vả.

Cung này có sao Tướng Quân của vòng Lộc Tồn là địa vị được giao, có Lộc Tồn hợp chiếu là được hưởng lộc, có Thiên Khốc, Thiên Hư đối diện là có danh vọng, công việc mới được trôi chảy vì Tuần đã bị bỏ lại phía sau. Sang năm tiểu vận cũng có các sao xấu chiếu như Kình Dương lưu – miệng tiếng, Phục Binh – tranh chấp, bực mình.

- Tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy khắc được tiểu vận Hỏa thì mình được thế chủ động, có thêm các sao Kình Dương và Kình Dương lưu là miệng tiếng, Lộc Tồn và Lộc Tồn lưu gặp cả Tuần lẫn Triệt thì khó khăn trong chuyện làm ăn, Thiên Mã lưu gặp Đại Hao thì đi nhiều mà không kết quả gì.

- Tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, sang năm tiểu vận cũng gặp hai sao Kình Dương và Kình Dương lưu thì miệng tiếng, so với năm nay không bằng dù rằng năng động, tích cực hơn. Sang năm, tiểu vận có sao Thiên Trù – cũng là sao lộc tuy không lớn như Lộc Tồn - thì tài lộc gia tăng, hoặc là được hưởng một tặng vật, một tài sản nào đấy do tiền nhân để lại.

- Tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, sang năm tiểu vận sinh bản mệnh thì thuận lợi. Tiểu vận sang năm có Thiên Khôi, Thiên Việt là có quý nhân phù trợ, lợi cho việc làm ăn, học hành, thi cử. Tiểu vận sang năm gặp Triệt thì sẽ mở ra một vận hội mới, tốt hay xấu còn tùy vào các sao trong đó, tuy nhiên sẽ vất vả hơn bởi mệnh phải sinh xuất các tiểu vận sau này.

- Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, sang năm tiểu vận ở cung kém nhất trong 12 cung: Mộc mệnh phùng Ly hữu họa ương (mệnh Mộc, vận đến cung Ngọ thuộc quẻ Ly dễ gặp tai họa), vậy nên mới có bộ sao Thiên Quan, Thiên Phúc là hảo tâm, phật tính, cứu khổn, phò nguy như lưu ý về cách hành xử để thích hợp với hoàn cảnh này.

3. Với nữ giới tuổi Ngọ năm Bính Thân

Năm Bính Thân, chuyện gì có thể xảy ra với người tuổi Ngọ?

Năm Bính Thân này, nữ giới tuổi Nhâm Ngọ cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe

- Tuổi Giáp Ngọ, tiểu vận năm tới ở cung Mộc – mệnh Kim khắc vận Mộc thì vất vả, có các sao Thiên Mã, Lộc Tồn thì thành đạt hoặc có sự thay đổi nơi ở hay công việc, đi xa hay xuất ngoại. Thiên Mã gặp Lộc Tồn là kiếm ra tiền: Lộc Mã giao trì phát tài viễn lộ.

- Tuổi Bính Ngọ còn vất vả hơn tuổi Giáp Ngọ vì mệnh Thủy lại phải “nuôi” vận Mộc - Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ - mệnh Thủy gặp cung Dần thuộc quẻ Cấn thì trì trệ, bế tắc, không được vừa ý toại lòng. Tiểu vận có Song Hao thì hay phải đi và tiền tài hao hụt.

- Tuổi Mậu Ngọ, năm tới là một năm thuận lợi vì vận Mộc sinh cho mệnh Hỏa, có danh có phận, đi nhiều tiêu pha nhiều.

- Tuổi Canh Ngọ, năm tới vất vả - vận Mộc khắc mệnh Thổ - nhưng hoạnh phát danh tài vì có Bạch Hổ, Phi Liêm ví như hổ còn mọc thêm cánh, có quý nhân giúp đỡ vì có Thiên Khôi, Thiên Việt, gia tăng tài lộc vì có Thiên Trù.

- Tuổi Nhâm Ngọ, sang năm Thiên Mã gặp Triệt thì không được việc, tài lộc bình thường vì có Đại Hao, cần giữ gìn sức khỏe vì gặp Kình, Đà, Tang, Hổ.

Thưa các quý vị độc giả, con trai bạn tôi tuổi Canh Ngọ, năm sau muốn chuyển sang kinh doanh nhưng còn ngại hạn Tam tai nên chưa quyết được. Ông đến hỏi tôi nên chuyển hay không nên đây?

Hạn Tam tai của tuổi Ngọ là các năm Thân, Dậu, Tuất. Tam tai là hỏa tai, thủy tai, phong tai. Làm nhà, dân gian hay kiêng hạn này vì sợ hỏa hoạn, lụt lội và gió bão. Tuổi cháu, sang năm tiểu vận gặp Triệt là có thiên thời, tiểu vận sinh bản mệnh là được địa lợi, có quý nhân phù trợ là được nhân hòa, đợi thêm ba năm nữa có lỡ việc đi không?

Cho dù tiểu vận ở vào cung xấu, nhưng nếu đương sự có thêm các sao lành chiếu thì không những không xấu mà còn rất tốt đẹp, nức tiếng xa gần: …Mộc mệnh phùng Ly hữu họa ương. Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ… Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu, vị miễn quan tai náo nhất trường.

Năm Bính Thân, xin chúc quý vị độc giả an khang, thịnh vượng, mã đáo công thành!

Nghĩa Thanh

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


 

 

loading...
Theo Màn Ảnh Sân Khấu
Tâm Sự Gia Đình