Trộm chó bị đánh đập nhốt trong lồng sắt ở Hưng Yên