Trịnh Tú Trung

Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 3 ngày 24/11

Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 3 ngày 24/11
23/11/2016 - Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 3 - Chương trình là một sân chơi mới cho các nghệ sỹ thể hiện tài năng diễn hài của mình tới các khán giả với những tràn vỗ tay cổ vũ đến từ khán giả sẽ là nguồn động lực to lớn cho các nghệ sỹ tiếp tục phát triển!