Trải lòng của ông Đoàn Văn Vươn

Trải lòng của ông Đoàn Văn Vươn và những ngày không đầu hàng số phận (Kỳ cuối)

Trải lòng của ông Đoàn Văn Vươn và những ngày không đầu hàng số phận (Kỳ cuối)
26/11/2016 - “Đàn vịt chỉ là một trong những khởi đầu mới của tôi. Tôi muốn nhân rộng, muốn tiếp thị những sản phẩm sạch của mình một cách rộng rãi. Người ta có thể ăn vịt lần đầu tiên vì đó là vịt do ông Vươn nuôi. Nhưng những lần sau, họ ăn vịt vì ngon. Đó là giấc mơ của tôi”, ông Đoàn Văn Vươn chia sẻ.