Tổng thống Donald Trump

Mỹ bố trí an ninh khủng bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1

Mỹ bố trí an ninh khủng bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày 20/1
20/01/2017 - Hơn 30 cơ quan thực thi pháp luật và hàng chục nghìn người từ quân đội tới cảnh sát chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donal Trumps vào ngày 20/1. Dự kiến buổi lễ nhậm chức khó đạt kỷ lục 1,8 triệu người tham dự như Tổng thống Obama nhưng đây là buổi lễ có nhiều người biểu tình và thế lực thù địch nhất.