Tôi thapki tập 38 ngày 29/10

Tôi Thapki tập 38 ngày 29/10

Tôi Thapki tập 38 ngày 29/10
29/10/2016 - Tôi Thapki tập 38 - Sau khi lễ Henna kết thúc mà bà Vasunra vẫn không thể làm cho hôn lễ bị phá hủy thì bà lại tiếp tục những kế hoạch của mình. Bà đẩy Thapki đến một khách sạn với ý định muốn Thapki bị ô uế danh dự nhưng lại bị Bihan phá hỏng.