Tôi Thapki tập 37

Tôi Thapki tập 37 ngày 28/10

Tôi Thapki tập 37 ngày 28/10
28/10/2016 - Tôi Thapki tập 37 - Bà Vasunra dù muốn làm cho cuộc đám cưới gián tiếp bị hủy nhưng không thành công, bà tiếp tục với những kế hoạch của mình cho đến khi nào đạt được như ý muốn mới thôi. Trong khi đó, Thapki và Ro đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của mình.