Tôi Thapki tập 36 ngày 27/10

Tôi Thapki tập 36 ngày 27/10

Tôi Thapki tập 36 ngày 27/10
27/10/2016 - Tôi Thapki tập 36 ngày 27/10 - Bà Vasunra tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới của Ro và Thapki, thậm chí bà còn nhờ người đến nói nếu đám cưới thực sự diễn ra thì sẽ có điều không lành xảy đến với Ro. Sự lo lắng của mẹ Thapki với tương lai của con gái mình!