Tôi Thapki tập 35 ngày 26/10

Tôi Thapki tập 35 ngày 26/10

Tôi Thapki tập 35 ngày 26/10
26/10/2016 - Tôi Thapki tập 35 - Bí mật không bao giờ có thể giấu kín mãi và chuyện Thapki nói lắp cũng vậy, dù cho chị em dâu Suma có cố gắng thế nào thì mẹ lớn cũng phát hiện ra. Mẹ lớn - bà Vasanra nhất quyết phá bỏ đám cưới của con trai mình, bà không nghe bất cứ một lời khuyên của ai!