Tình - Chia sẻ những câu chuyện tình cảm về cuộc sống gia đình cực hấp dẫn

Lớp trẻ bây giờ có thật sự hư không?

Lớp trẻ bây giờ có thật sự hư không?
16/10/2016 - Rất nhiều người già và chưa già bây giờ, hễ đi đâu thì thôi, hễ có việc thì thôi, chứ cứ ngồi với nhau là lập tức than thở “bọn trẻ bây giờ hư quá, khác xa với các thế hệ ngày xưa”.