Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Phát ngôn mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát, không rào đón, không né tránh là phong cách của Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng. Trong lời nói và việc làm của mình, ông luôn ưu tiên, quan tâm và hết lòng lo lắng cho người dân.

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

Những phát ngôn gây sốc của ông Đinh La Thăng

 

 Yến Thanh

Theo Tuổi trẻ thủ đô

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn