Mức tiền lương, thưởng người lao động được hưởng ngày Quốc khánh 2/9

Bộ luật Lao động 2012 quy định, nếu người lao động đi làm vào ngày 2/9, tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường. Nếu làm thêm ban đêm, tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường.
Mức tiền lương, thưởng người lao động được hưởng ngày Quốc khánh 2/9
Mức tiền lương, thưởng người lao động được hưởng ngày Quốc khánh 2/9
loading...
Làm thêm ngày 2/9, người lao động được hưởng 400% tiền lương của ngày bình thường (Ảnh Internet)
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản thông báo về lịch nghỉ lễ chính thức ngày Quốc khánh 2/9 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
Theo đó, ngày Quốc khánh 2/9/2016 vào thứ 6, cộng thêm 2 ngày cuối tuần, như vậy cán bộ công chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp.
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 3 ngày 
Về tiền lương, Bộ luật Lao động 2012 quy định, nếu người lao động đi làm vào ngày 2/9 sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (Tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường).
Trường hợp người lao động làm thêm vào đêm ngày 2/9, sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (Tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường) theo  Điểm c Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.
Về tiền thưởng, theo Khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động tuy nhiên khoản tiền thưởng này là không bắt buộc.
Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn