tin tức thời sự 24h mới nhất

Cụ già qua đời 8 tiếng bỗng tỉnh dậy trong quan tài

Cụ già qua đời 8 tiếng bỗng tỉnh dậy trong quan tài
13/01/2017 - Đang làm lễ thì thầy cúng phát hiện một kẽ hở trên quan tài, nhưng không làm sao đóng kín lại được. Cảm thấy kỳ lạ nên thầy cúng đã tháo nắp quan tài và nhìn thấy 1 bàn tay người chết đang giơ lên....