Công khai số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp

Điểm mới của sách "Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021" vừa được Bộ Nội vụ xuất bản là việc lần đầu tiên công khai số điện thoại di động của nhiều lãnh đạo các cấp.
Công khai số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp
Công khai số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp
loading...

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) - Trung tâm Niên giám (Vietbooks) vừa chính thức phát hành Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuốn sách này do Bộ Nội vụ chủ trương xuất bản và giao Tạp chí Tổ chức Nhà nước - Cơ quan của Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn.

Cuốn Niên giám dày 1.800 trang có cung cấp số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp.

Cuốn Niên giám dày 1.800 trang có cung cấp số điện thoại cá nhân của nhiều lãnh đạo các cấp.

Niên giám này cung cấp cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, phục vụ việc giám sát và giao dịch của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tập hợp giới thiệu và hệ thống một cách đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với cuốn sách này, lần đầu tiên thông tin (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của các lãnh đạo được công khai.

Theo đó, Niên giám công khai tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố của các thành viên Quốc hội: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Công bố danh sách, địa chỉ, danh bạ điện thoại được phép công bố của 496 đại biểu Quốc hội theo đoàn Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương; các thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng, các phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo cấp Thứ trưởng, Thủ trưởng các Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Công bố danh sách, địa chỉ, danh bạ điện thoại được phép công bố của các tổ chức từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; danh sách, địa chỉ, danh bạ điện thoại được phép công bố của Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch, Thường trực HĐND cấp Tỉnh và các đại biểu HĐND cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Danh sách, địa chỉ, danh bạ điện thoại của các cơ quan thuộc HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND các cấp tỉnh - huyện – xã nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được công khai đầy đủ.

Lần đầu tiên thông tin (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của các lãnh đạo được công khai (Ảnh: Lý Thành)

Lần đầu tiên thông tin (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của các lãnh đạo được công khai (Ảnh: Lý Thành)

Niên giám dày 1.800 trang, đã được xuất bản và phát hành rộng rãi trên toàn quốc.

Ông Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Tổ chức kỷ lục Việt Nam cho biết, sắp tới sẽ kiến nghị làm niên giám điện tử để tiện tra cứu. "Với phương châm hành động là Chính phủ kiến tạo nên việc công khai số điện thoại cá nhân của lãnh đạo cơ quan nhà nước cho dân dễ tìm kiếm, tra cứu là việc nên làm", ông Trường An nói.

Công Quang

loading...
Theo Dân trí
Tâm Sự Gia Đình