tiền giấy việt nam qua các thời kỳ lịch sử

Tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
1/12/2016 - Qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, tiền giấy Việt Nam cũng trải qua nhiều thăng trầm và biến động lớn. Dưới đây là lịch sử những lần đổi tiền ở Việt Nam.