Từ ngày 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 11/11/2015, từ ngày 1/5/2016, tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Từ ngày 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Từ ngày 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
loading...

Từ ngày 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000đ lên 1.210.000đ đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Từ ngày 1/5, tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng (Ảnh Internet)

Theo Nghị Quyết 99/2015/QH13, từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng lương. Ngân sách trung ương hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Tổng hợp

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình