Không có ngày tháng sinh cụ thể, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp không?

Hiện nay, người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhận trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP).
Không có ngày tháng sinh cụ thể, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp không?
Không có ngày tháng sinh cụ thể, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp không?

Không có ngày tháng sinh cụ thể, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp không?

Gia đình mẹ tôi ngày nhỏ đông anh em nên chẳng nhớ chính xác ngày tháng sinh

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em và rất nghèo khó. Ngày nhỏ, mẹ không có điều kiện được học hành nhiều. Ông bà tôi đông con nên cũng chẳng chăm chút hết được, cũng chẳng nhớ chính xác các con sinh ngày tháng năm nào.

Khi được làm giấy tờ tùy thân thì mẹ tôi chỉ ghi sinh năm 1936. Vừa qua, tôi ra UBND xã để làm thủ tục cho mẹ tôi hưởng trợ cấp 80 tuổi nhưng cán bộ phụ trách nói là chờ xét duyệt và sinh tháng nào thì nhận từ tháng đó. 

Vậy trường hợp của mẹ tôi chỉ có năm sinh thì tính sao? Mẹ tôi có được hưởng trợ cấp không? Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mẹ? Kính mong luật sư tư vấn giúp?

Hải Hà (Cần Thơ)

Hiện nay, người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được nhận trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng (Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP). 

Nếu mẹ bạn đủ điều kiện thuộc trường hợp trên thì sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng với mức hệ số 1,0 tương đương 270.000 đồng và được Nhà nước cấp Thẻ bảo hiểm y tế theo Khoản 1 Điều 4, Điểm l Khoản 1 Điều 6 và Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP kể từ tháng liền kề sau tháng mẹ bạn đủ 80 tuổi.

Tuy nhiên, như thông tin bạn cung cấp, giấy tờ tùy thân của mẹ bạn chỉ ghi năm sinh mà không có ngày, tháng sinh nên cũng không có cơ sở để xác định chính xác thời điểm bà đủ 80 tuổi. 

Bà sẽ được nhận trợ cấp kể từ ngày 01/01/2017

Trường hợp này, pháp luật về trợ giúp xã hội cũng chưa có quy định cụ thể. Tuy nhiên, theo Bộ luật Dân sự 2005, trong trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự thì chỉ sau khi kết thúc thời hiệu, việc hưởng quyền dân sự mới có hiệu lực. 

Vì mẹ bạn chỉ xác định được năm sinh là năm 1936 nên phải kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn, tức là hết ngày 31/12/2016, mẹ bạn mới được coi là đủ 80 tuổi – đủ điều kiện nhận trợ giúp xã hội. Như vậy, bà sẽ được nhận trợ cấp kể từ ngày 01/01/2017. 

Cách xác định thời điểm như trên cũng hoàn toàn trùng khớp nếu áp dụng quy định tương tự của pháp luật. 

Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu không xác định được ngày, tháng sinh thì thời điểm để người lao động đủ tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. 

Chế độ lương hưu và trợ giúp xã hội là hoàn toàn khác nhau về bản chất, nhưng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cách xác định thời điểm được hưởng là tương tự nhau – khi đạt độ tuổi nhất định. Vì vậy, có thể áp dụng tương tự pháp luật trong trường hợp này.

Khi đó, bạn làm hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 136/2013/NĐ-CP (gồm tờ khai theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bản sao sổ hộ khẩu của mẹ bạn), nộp lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để được xét duyệt và nhận kết quả trong vòng 15 ngày.

 (Theo Người Giữ Lửa)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình