Infographic: Chân dung các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam mới được Quốc hội thông qua

Ngày 7/4 Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy việc bầu cử các lãnh đạo ở cấp cao nhất đã thành công tốt đẹp. Cùng nhìn lại chân dung một số lãnh đạo mới đáng chú ý trong đợt bầu cử này.

Infographic: Chân dung các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam mới được Quốc hội thông qua

Ly Côn
Theo Tuổi trẻ thủ đô

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn