Có tin được không? Học vấn càng cao, con người càng có ít con cháu

Một số nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng con người vẫn đang tiến hóa và những người có trình độ học vấn càng cao thì sẽ càng có ít con cháu. Và chọn lọc tự nhiên dường như không ủng hộ việc con người học nhiều.
Có tin được không? Học vấn càng cao, con người càng có ít con cháu
Có tin được không? Học vấn càng cao, con người càng có ít con cháu
loading...
Con người được cho là đã dừng tiến hóa từ 40.000 năm trước
Con người được coi là đã đạt tới đỉnh cao của sự tiến hóa khi chúng ta có bộ não lớn và công nghệ phát triển. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng loài người vẫn đang tiếp tục tiến hóa dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. 
Các nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng về gene cho thấy rằng mặc dù con người gần như đã ngừng tiến hóa khoảng 40.000 năm trước thì khả năng kháng sốt rét cũng như thích ứng với vùng có vĩ độ cao của chúng ta đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. 
Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng độ tuổi có kinh lần đầu của phụ nữ đang ngày càng tăng lên.
Nhưng kết quả nghiên cứu quan trọng nhất có lẽ là việc tìm ra mối quan hệ nghịch giữa tỷ lệ sinh sản thành công với trình độ của con người. 
Các nhà khoa học tại Trường đại học Havard đã phân tích mối liên hệ giữa tỷ lệ sinh sản thành công - một giá trị thể hiện số con cháu mà mỗi người có trong cuộc đời - với những đặc điểm về gene đã có từ những nghiên cứu trước đây.
Nghiên cứu được thực hiện trên những người Mỹ năm sinh từ 1931 đến 1953 có tổ tiên gốc châu Âu đã đăng ký tham gia vào một nghiên cứu về sức khỏe trong độ tuổi nghỉ hưu.
Và kết quả cho thấy một mối tương quan nghịch giữa tỷ lệ sinh sản thành công và trình độ học vấn của một người. Điều đó có nghĩa rằng những người có trình độ học vấn càng cao thì sẽ càng có ít con cháu.
Từ góc độ tiến hóa thì điều này có nghĩa là tự nhiên dường như không ủng hộ việc con người học nhiều.
Việc học tập của con người bị chi phối bởi nhiều yếu tố
Tuy nhiên, chính các tác giả cũng đã đưa ra cảnh báo rằng tỷ lệ lựa chọn được đưa ra ở đây là khá nhỏ so với sự thay đổi nhanh chóng do yếu tố môi trường và văn hóa ở những thế hệ gần đây. 
Như vậy, những yếu tố môi trường có thể đã lấn át những tác động có thể quan sát được của chọn lọc tự nhiên đối với quá trình học tập của con người.
Viết về kết quả nghiên cứu, tiến sĩ Jonathan Beauchamp, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Mặc dù chỉ có thể áp dụng ở một thế hệ, kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã đóng góp bằng chứng cho thấy rằng  con người vẫn đang tiến hóa.
Dù rằng tốc độ này là rất chậm khi so sánh với sự thay đổi nhanh chóng của các yếu tố văn hóa và môi trường ở những thế hệ gần đây”.
Phương Hoa (Dịch từ DailyMail)
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn