Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Theo dương lịch, các tháng trong năm có 30 hoặc 31 ngày. Tuy nhiên, tháng 2 là trường hợp đặc biệt khi chỉ có 28 hoặc 29 ngày. Bạn có biết vì sao?
Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?
Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Lịch của người La Mã

Theo các chuyên gia khảo cổ học, đây là cách tính lịch của người La Mã. 

Lịch La Mã được ban hành bởi vị hoàng đế đầu tiên của thành Rome là Romulus. Hoàng đế Romulus ban hành lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng, tuy nhiên chỉ có 10 tháng, bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 12 (không có tháng 1 và 2 như hiện tại) và đặt theo tên là Martius (T3): 31 ngày, Aprilius (T4): 30 ngày, Maius (T5): 31 ngày, Junius (T6): 30 ngày, Quintilis (T7): 31 ngày, Sextilis (T8): 30 ngày, September (T9): 30 ngày, October (T10): 31 ngày, November (T11): 30 ngày, December (12): 30 ngày.

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Hoàng đế Romulus ban hành lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng

Như vậy một năm chỉ có 10 tháng, tức là có một khoảng thời gian kéo dài hai chu kỳ Trăng không được đưa vào lịch vì hoàng đế Romulus cho rằng đây là thời gian mùa đông không thể làm nông nghiệp nên không cần có quy ước.

“Người La Mã xem mùa đông là khoảng thời gian vô dụng, bởi họ không thể làm được gì. Do đó, họ cũng không đưa nó vào lịch”, một nhà khảo cổ nhận định.

Khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, hoàng đế Numa Pompilius đã nhận thấy điều này là hết sức vô lý nên quyết định đưa thêm hai tháng nữa vào lịch cho đủ 12 chu kỳ của mặt trăng.

Như vậy, mỗi tháng sẽ có đủ 30 - 31 ngày, kéo dài đủ 12 chu kỳ của mặt trăng với sự xuất hiện của tháng 1 và tháng 2. Tháng 2 chính là tháng cuối cùng của năm, bởi nó “sinh sau đẻ muộn” nhất.

Nhưng nếu tính như vậy thì một năm không phải có 365 ngày mà là 366 ngày. Do đó phải tìm cách bớt đi một ngày trong một năm.

Lúc đó, theo tập tục của La Mã, những phạm nhân đã bị xử tử hình đều bị chấp hành hình phạt vào tháng 2 nên mọi người cho rằng đó là tháng không may mắn. Vậy thì bớt đi một ngày trong tháng 2, làm cho tháng không may mắn này ngắn đi là tốt hơn. Do đó tháng 2 còn lại 29 ngày, đó chính là lịch của Hoàng đế Julius César.

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Những phạm nhân đã bị xử tử hình đều bị chấp hành hình phạt vào tháng 2

Sau này, khi Augustus lên làm Hoàng đế La Mã. Augustus đã phát hiện ra Julius César sinh vào tháng 7, theo lịch Julius thì tháng 7 là tháng đủ, có 31 ngày, Augustus sinh vào tháng 8, tháng 8 lại luôn là tháng thiếu, chỉ có 30 ngày.

Để biểu thị sự tôn nghiêm như Julius César, Augustus đã quyết định sửa tháng 8 thành 31 ngày, đồng thời cũng sửa lại các tháng khác của nửa năm sau. Tháng 9 và tháng 11 ban đầu là tháng đủ thì sửa thành tháng thiếu. Tháng 10 và tháng 12 ban đầu là tháng thiếu sửa thành tháng đủ.

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Hoàng đế Julius César

Như vậy lại nhiều thêm một ngày, làm thế nào đây? Lại lấy bớt đi một ngày trong tháng 2 không may mắn nữa, thế là tháng 2 chỉ còn 28 ngày. 

Tuy nhiên, do trái đất quay quanh mặt trời chính xác là 365,2425 ngày chứ không phải 365 ngày. Do đó, cộng các thời gian thừa này vào thì 4 năm sẽ có thêm một ngày được cộng vào tháng 2 và năm đó được gọi vào năm nhuận. 

Năm 2016 chính là năm nhuận, tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

Năm 2016 là năm nhuận, tháng 2 có 29 ngày

Và lịch mà chúng ta đang sử dụng hiện tại chính là công trình của người La Mã.

Bạn cần biết: Vì sao tháng 2 năm nay có 29 ngày?

(Tổng hợp)

Theo Tuổi trẻ thủ đô

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình

Bạn muốn chia sẻ tâm sự của mình ?

Gửi tâm sự đến tamsugiadinh.vn