thời điểm" săn mây" Y Tý tuyệt nhất

Khó như sản xuất mì ăn liền

Khó như sản xuất mì ăn liền
31/07/2017 - Tỷ lệ nghịch với độ tiện lợi khi sử dụng, mì ăn liền phải trải qua 12 công đoạn chế biến với nhiều tiêu chuẩn, kiểm tra nghiêm ngặt.