thiếu tướng trần văn giang

Nhớ Thiếu tướng Trần Văn Giang

Nhớ Thiếu tướng Trần Văn Giang
2/12/2016 - Thiếu tướng Trần Văn Giang luôn là người rất gần gũi, cởi mở. Những lúc rảnh rỗi, ông thường chủ động xuống với lính. Và khi đã đến với anh em rồi thì không còn sự cách biệt giữa tướng và lính.