the k2 tập 12 ngày 29/10

Mật danh K2 - The K2 tập 12 - Anh nhất định sẽ quay về

Mật danh K2 - The K2 tập 12 - Anh nhất định sẽ quay về
28/10/2016 - Mật danh K2 - The K2 tập 12 - Ji Chang Wook đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Yoona khóc hết nước mắt lo lắng cho người yêu. Nhưng với câu nói khẳng định: " Anh sẽ quay về" thì trái tim của cả hai đều trở nên hạnh phúc.