thầy Kim

Người thầy y đức tập 6 ngày 22/11

Người thầy y đức tập 6 ngày 22/11
21/11/2016 - Người thầy y đức tập 6 - Thầy Kim vừa cứu một người từ cõi chết trở về, nhưng ông không được hài lòng về thái độ của các học trò của mình. Ông đã tự mình cứu chữa cho những bệnh nhân bị bỏng nặng.