Thầy giáo bọ cạp đứng trên bàn chửi học viên như hát hay