thầy bói phán Hillary hay Trump sẽ làm tổng thống Mỹ

Các "thầy bói" phán Hillary hay Trump sẽ làm tổng thống Mỹ?

Các "thầy bói" phán Hillary hay Trump sẽ làm tổng thống Mỹ?
8/11/2016 - Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đang là một ẩn số khi cuộc đua giữa Donald Trump và Hillary Clinton cho những kết quả thăm dò dư luận khác nhau. Hãng CBS đã điểm lại lời phán của 6 "thầy bói" dự đoán chính xác nhất kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.